To promote European cemeteries as a fundamental part of the heritage of the humanity.

Cene Vipotnik

1914-1972 (lokacija 19B/7/6+7)
Cene Vipotnik
Več o njegovem življenju in delu si preberite na spodnji povezavi: