To promote European cemeteries as a fundamental part of the heritage of the humanity.

Italijansko vojno pokopališče

(Lokacija: del B, pred. odd. 56)
Italijansko vojno pokopališče