To promote European cemeteries as a fundamental part of the heritage of the humanity.

Nemško vojno pokopališče

(Lokacija: del B, med odd. 52 in 57)
Nemško vojno pokopališče Nemško vojno pokopališče