Nemško vojno pokopališče

(Lokacija: del B, med odd. 52 in 57)
Nemško vojno pokopališče Nemško vojno pokopališče