Czeikejeve arkade

Ob prehodu z mestnega pokopaliča na frančiškansko so leta 1930 po načrtih Maksa Czeikeja postavili arkadna opečnata hodnika, ki ju sestavlja 18 obokov, pod katerimi so nameščene grobnice.