Partizanska grobnica

Med drugo svetovno vojno (1941 -1945) je v narodnoosvobodilnem boju na področju Maribora v boju z okupatorjem življenje izgubilo veliko partizanov. Po vojni so v skupinski grob na pobreškem pokopališču pokopali 139 padlih borcev.